Acasa > portal > metodologia-pentru-concursul-de-planuri-de-afaceri-organizat-cadrul-proiectului-student-antreprenor-cod-smis-2014-140236

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI Organizat în cadrul proiectului „STUDENT-ANTREPRENOR” Cod SMIS 2014+: 140236

Participanții se vor înscrie la concursul regional de Planuri de afaceri în urma depunerii unui cereri de înscriere (Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de afaceri – Formularul nr. 1), care poate fi descarcata impreuna cu toate documentele ce formeaza Dosarul Planului de Afaceri de pe paginile de internet: www.apsg.ro(https://apsg.ro/ ); https://www.facebook.com/Funda%C8%9Bia-Orizont-104218975413124sau poate fi ridicat, impreuna cu celalalte documente, de la sediul administratorilor schemei de minimis, respectiv ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR GORJENI siFUNDATIA ORIZONT.

În urma diseminarii informațiilor asupra organizării concursului, participantii interesați vor putea transmite/depune, in perioada 26.04.2022 - 06.05.2022, Dosarul Planului de Afaceri in format fizic (pe suport de hârtie) într-un colet/plic sigilat, prin posta recomandat, curier sau pot sa depuna personal coletul/plicul sigilat la sediul oricaruia dintre administratorii schemei de minimis, dupa cum urmeaza:

  • ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR GORJENI: str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, et. 1, Mun. Tg-Jiu, Jud. Gorj, cod postal 210132, program orar de depunere: 11:00 -15:00..
  • FUNDATIA ORIZONT: str. Unirii nr. 26, etajul 1, Mun. Craiova, Jud.Dolj, cod postal 200409, program orar de depunere: 11:00-15:00.

Expeditorul / Participantul va insera pe plic/colet sintagma: ”PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI - STUDENT – ANTREPRENOR - Cod proiect 140236”

Eventualele întrebari privind Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri se vor transmite pe adresa de e-mail: contact@apsg.eu sau fundatia_orizont@yahoo.compâna la data limita de depunere a dosarului de concurs.

Raspunsurile se vor transmite in termen de 24 de ore de la înregistrarea întrebarii si se vor afisa pe site-ul www.apsg.ro (https://apsg.ro/)si/sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Psihologi/ . https://www.facebook.com/Funda%C8%9Bia-Orizont-104218975413124 .

Participanții interesați vor putea depune un singur plan de afaceri în cadrul acestui concurs. In cazul in care se va consta ca un participant a depus mai mult de un plan de afaceri acesta va fi descalificat, indiferent de administratorul schemei de minimis avut in vedere.

Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 01 aprilie 2022. Incepand cu data de 26.04.2022 se vor putea depune propunerile de planuri de afaceri (Dosarul Planului de Afaceri) in format fizic sau prin posta/curierat cu confirmare de primire la sediile oricarui administrator al schemei de minimis (conform programului mentionat anteriror), pana in data de 06.05.2022, ora 20:00.

Toate planurile de afaceri vor primi un numar unic de inregistrare. Numarul unic de înregistrare va fi folosit pentru toata corespondenta (inclusiv la afisarea rezultatelor selectiilor/contestatiilor/rezultatele finale) legata in cadul Concursul de Planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului in cadrul proiectului "STUDENT - ANTREPRENOR" Cod SMIS 2014+: 140236 pâna la momentul semnarii contractului de subventie (daca e cazul). Participantii care transmit Dosarul Planului de Afaceri prin corespondenta (posta/curier) vor primi mesaj de confirmare a înregistrarii si numarul unic de înregistrare a dosarului la adresa de posta electronica declarata.

Termenul limită până la care se pot transmite și înregistra propunerile de planuri de afaceri, împreună cu formularele care le însoțesc conform prezentei metodologii, este data de 06.05.2022, ora 20:00.

Documentele ce constituie Dosarul Planului de Afaceri sunt disponibile pe paginile de internet si facebook ale proiectului "STUDENT - ANTREPRENOR" Cod SMIS 2014+: 140236:

www.apsg.ro(https://apsg.ro/); https://www.facebook.com/Psihologi/; https://www.facebook.com/Funda%C8%9Bia-Orizont-104218975413124;

Participarea la procedura de selecție presupune completareași transmiterea următoarelor documente care fac parte din Dosarul Planului de Afacericonform medologiei anexate: Anexa nr. 1 - Planul de afaceri; Anexa nr. 1.1 - Instructiuni de completare; Anexa nr. 2 - Bugetul afacerii; Anexa nr. 3 - Sursa de finantare (Planificarea transelor); Formular nr. 1 – Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de afaceri; Formular nr. 2 - Declaratie de eligibilitate; Formular nr. 3 - Declaratie privind evitarea dublei finantari; Formular nr. 4 - Declarație pe proprie răspundere; Formular nr. 5 - Declaratie privind conflictul de interese; Formular nr. 6- Declaratie de sustenabilitate; Formularul nr. 7 - Prognoza veniturilor; Formularul nr. 8 - Prognoza cheltuielilor.

Rezultatele evaluarii tehnico-financiara a planurilor de afaceri faza finala

Rezultatele evaluarii tehnico-financiara a planurilor de afaceri faza initiala

PRELUNGIRE TERME DEPUNERE DOSAR PLAN DE AFACERI PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Metodologie Planuri de Afaceri INNOTECH - REVIZIA 6

Lista intrebari si raspunsuri

Erata nr.2 la Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri:

Erata nr 2

Metodologie Planuri de Afaceri INNOTECH-erata nr.2

Erata nr.1 la Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri:

1. ERATA NR.1

2. Metodologie Planuri de Afaceri INNOTECH-erata nr.1

3. Formularul nr 2

4. Anexa 5 CAEN

DESCARCA metodologia de aici: METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Anexa nr.1 Planuri de Afaceri

Anexa nr 1.1 Instructiuni

Anexa nr 2

Anexa nr. 2 - Bugetul afacerii-INNOTECH-STUDENT ANTREPRENOR - editabil

Anexa nr 3

Anexa nr. 3 - Sursa de finantare (Planificarea transelor)-INNOTECH-STUDENT-ANTREPRENOR - editabil

Anexa 4 CAEN

Foaie de lucru-INNOTECH-STUDENT ANTREPRENOR - editabil

Formularul nr1

Anexa la Formularul nr1

Formularul nr 2

Formular nr 3

Formular nr 4

Formular nr 5

Formular nr 6

Formularul nr 7

Formularul nr. 7 - Prognoza veniturilor-INNOTECH-STUDENT ANTREPRENOR - editabil

Formularul nr 8

Formularul nr. 8 - Prognoza cheltuielilor-INNOTECH-STUDENT ANTREPRENOR - editabil