Acasa > blmo > bursa-locurilor-de-munca-online-id-134077

Bursa locurilor de munca online ID 134077

Bursa Locurilor de Munca Online

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 4 ”Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 4.1 ”Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Cererea de propuneri de proiecte nr. 123 ”Calitate în serviciile de ocupare”
Titlul proiectului: ”BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/123/4.1/S/134077


BURSA LOCURILOR DE MUNCA ONLINE
(BLMO)

POSDRU/123/4.1/S/134077

Solicitant

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara

Obiectivul general. Îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO din regiunea Vest, regiunea Centru, regiunea Sud-Vest Oltenia şi regiunea Nord-Vest, prin simplificarea accesului la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

Parteneri:

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş

Fundaţia MARA

Asociaţia Psihologilor Gorjeni

S.C. ARTEMIS. S.R.L.

S.C. ROGEPA S.R.L.

 

 

De ce avem nevoie de un astfel de proiect...

    Situaţia economică ce a afectat ţara noastră în ultimii ani, ca urmare a traversării unui proces de recesiune economică, generalizat la nivel european, a condus la agravarea problemelor sociale. Îngrijorător este faptul că oferta de locuri de muncă devine din ce în ce mai redusă, ceea ce va genera o creştere a numărului şomerilor de lungă durată. Pe de altă parte măsurile anti-criză asumate de guvern, au stopat angajările de personal în serviciile publice, s-a iniţiat un plan de reducere a numărului de angajaţi şi s-au redus fondurile pentru investiţii din sectorul bugetar.

    Principalele activităţi desfăşurată de SPO, cu implicare directă în integrarea efectivă a beneficiarului pe piaţa muncii, aparţin serviciului de mediere a muncii – activităţi prin care se realizează punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.

    Cele mai bune rezultate în privinţa ocupării sunt obţinute în urma negocierii directe dintre persoana în căutarea unui loc de muncă şi angajator, iar mijlocirea acestei întâlniri este realizată de Serviciul Public de Ocupare în cadrul Bursei Locurilor de Muncă. Aceste evenimente sunt extrem de utile, dar destul de dificil de realizat, astfel că rareori putem vorbi de o regularitate în desfăşurarea lor. Dificultatea organizării este cauzată în special de lipsa ofertei variate şi însemnate cantitativ de locuri de muncă vacante, care să permită participarea unui număr mare de persoane în căutarea unui loc de muncă.

     Introducerea unor solutii inovatoare de prelucrare a datelor, în format electronic, asigură accesul la serviciile SPO pentru un număr semnificativ mai mare de persoane în căutarea unui loc de muncă, decat cel din prezent. Medierea electronică este un serviciu complex care necesită multă analiză, corelaţii şi sondări ale ofertei de locuri de muncă, pentru a pune în legatură angajatorul cu persoana în căutarea unui loc de muncă.

 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE

   Proiectul nostru îşi propune oferirea unei alternative la serviciile clasice de mediere a forţei de muncă prin intermediul Bursei Locurilor de Muncă, deschizând oportunitatea accesării online, sub forma unui serviciu de tip ”self-service”.

Bursa locurilor de muncă online este un demers inovator care asigură întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Proiectul propune o soluţie viabilă de dezvoltare a serviciilor de tip „self-service”, adresate beneficiarilor SPO – angajatori şi persoane în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul asigura o alternativă la sistemul clasic de accesare a serviciilor SPO, prin crearea unei platforme informatice integrate care permite furnizarea online a măsurilor active de ocupare.

Participarea la bursă este o opţiune disponibilă în orice interval orar şi în oricare zi a saptămânii ceea ce deschide posibilitatea persoanelor în căutarea unui loc de muncă de a fi selectat pentru angajare, în afara spaţiului european.

Prin această aplicaţie programarea interviului devine o opţiune care poate fi stabilită de comun acord între cele două părţi.

  Înscrierea persoanei într-o bursă a locurilor de muncă online înseamnă o transferare a efortului de implementare a activităţilor de mediere a muncii către o aplicaţie care funcţionează şi oferă servicii fără întrerupere.

       Soluţia propusă acoperă acest handicap de organizare deoarece prezenţa bursei în sfera online generează o participare permanentă a angajatorilor şi şomerilor în procesul de negociere pentru ocuparea unui loc de muncă.

 

 OBIECTIVE SPECIFICE

 O.S.1. Facilitarea accesului la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea capacităţii SPO de a furniza servicii de tip self-service, în scopul creşterii şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiari ai AJOFM Hunedoara (regiunea Vest), AJOFM Alba (regiunea Centru), AJOFM Gorj (regiunea Sud-Vest Oltenia) şi AJOFM Maramureş (regiunea Nord-Vest).

O.S.2. Creşterea notorietăţii SPO prin dezvoltarea de acţiuni pentru o mai bună vizibilitate a SPO şi a serviciilor pe care acesta le oferă.

REZULTATE AŞTEPTATE

Proiectul sprijină Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din patru judeţe, în dezvoltarea ofertei de servicii publice de ocupare, prin introducerea unor servicii de tip ”self-service”.

Sunt sprijinite 30 de persoane, angajate în cadrul Serviciilor Publice de Ocupare, ce urmează a fi iniţiate în utilizarea serviciului online, astfel încât activitatea profesională să beneficieze de un plus de calitate.

Cel puţin 30% din şomerii înregistraţi la SPO vor beneficia de serviciile furnizate prin intermediul bursei online, acestora fiindu-le realizat, în perioada de implementare a proiectului, profilul profesional. Această activitate se va permanentiza astfel încât fiecare persoană intrată în evidenţele AJOFM sa poată fi cuprinsă în acest serviciu.

Vor fi înfiinţate 22 posturi fixe în 11 agenţii locale (2 posturi în fiecare locaţie). Aceste posturi vor fi dotate cu echipamentul necesar susţinerii unui interviu video, între angajator şi persoana în căutarea unui loc de muncă.

Rezultate imediate...

Asigurarea unei permanente funcţionări a serviciului de mediere a muncii;

În mediul online orice angajator, din ţară sau din străinătate, îşi poate anunţa disponibilitatea de a angaja un anumit număr de persoane, care să deţină anumite calificări;

Angajatorul va găsi în aplicaţia noastră toate persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a SPO şi va putea selecta pentru interviu viitorii angajaţi;

Interviul va elimina toate barierele impuse de clasicele cv-uri şi scrisori de intenţie, atât angajatorul cât şi solicitantul de loc de muncă, putând comunica liber.

Rezultate pe termen lung...

Serviciul aduce un plus de valoare în recrutarea de personal asigurând o integrare pe piaţa muncii durabilă.

Va creşte capacitatea de mediere electronică a muncii, prin permanentizarea unui serviciu ce va acoperi toate zilele saptămânii şi orice interval orar.

Platforma informatică va fi un suport în creşterea absorţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dificultăţi de integrare/ reintegrare în muncă, pentru care participarea la Bursa organizată in procedură clasică, este greu de realizat (persoane cu handicap sau izolate geografic).

Serviciul va duce la creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor, familiarizaţi cu utilizarea echipamentelor IT. 

Va incuraja mobilitatea geografică prin posibilitatea oferită angajatorilor de a solicita forţă de muncă calificată în alte judeţe decât în cele în care îşi are sediul administrativ.

Angajatorii din străinătate vor realiza mult mai facil selecţia şi recrutarea de forţă de muncă.