Cine suntem

ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR GORJENI (APSG) este o organizație profesională nonguvernamentală înființată în anul 2001 ce își propune dezvoltarea unor servicii psiho – sociologice integrate destinate diferitelor grupuri țintă, în special pentru persoanele defavorizate.

Misiunea APSG este de a contribui la creșterea calității serviciilor psihosociologice oferite populației lucrând cu persoane si grupuri sociale defavorizate. APSG îsi va îndeplini misiunea lucrând cu astfel de persoane si grupuri sociale în colaborare strânsa cu alte organizații si instituții ce își desfășoară activitatea în acest domeniu.

APSG promovează abordări variate și (abordări culturale, asistență profesională, facilitare comunitară, training, auto – finanțare, etc) cu scopul principal de a construi comunități cu indivizi activi și responsabili și parteneriate cu instituțiile locale și profesioniști din toate domeniile de activitate, în special practicieni.

Principale obiective ale APSG:

 • cercetare, instruire, inițiere de politici publice, sprijinirea reprezentanților instituțiilor publice în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor, etc;
 • cercetare, educație, realizarea de programe de tineret, programe social culturale și artistice, cooperare internațională, etc;
 • editare de publicații;
 • cercetare psihosociologică (ex: activităţi de psihologie aplicată, cercetări sociologice, etc)
 • formarea şi angajarea persoanelor interesate în discipline ce ţin de: managementul serviciilor psihosociologice, psihologie, sociologie, etc;
 • realizarea unor programe de formare nonformale sau formale acreditate de organizațiile naționale și internaționale relevante în domeniu;
 • formare şi consultanţă în domeniul managementului serviciilor psihosociologice;
 • cercetare, dezvoltare de aplicații și metodologii menite să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor psihosociologice oferite populației, furnizare de servicii de web-design, hosting și realizare conținut pentru pagini web, inițierea unor programe menite să popularizeze beneficiile utilizării TIC și să educe beneficiarii în folosirea sigură a Internetului, etc;
 • furnizarea de servicii psihologice şi sociologice la nivel comunitar;
 • mobilizarea membrilor comunității cu scopul de a se organiza în scopul rezolvării problemelor cu care se confruntă;
 • sprijinirea accesului la serviciilor publice în special pentru persoanele vulnerabile;
 • realizare de programe menită să încurajeze participarea cetățenilor la procesele decizionale ce îi privesc direct;
 • creșterea gradului de participare civică a cetățenilor și promovarea valorilor și principiilor cetățeniei active;
 • servicii de informare si consiliere;
 • servicii de mediere a muncii pe piața interna;
 • servicii de mediere a muncii pe piața internațională;
 • cercetare, managementul serviciilor sociale, inițierea și managementul unor proiecte sociale menite să sprijine integrarea persoanelor vulnerabile în societate (victime ale violenței domestice, rromi, persoane ce au efectuat sau efectuează pedepse privative de libertate, persoane cu nevoi speciale, copii aflați în situații de risc, etc)
 • realizarea de activități cu caracter economic menite să sprijine integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în societate;
 • inițierea unor parteneriate cu sectorul economic în vederea dezvoltării unor servicii sociale de calitate.
 • implementarea efectivă de proiecte, acordarea de servicii în domeniul psihosociologic în comunitate;
 • emiterea de propuneri legislative în domeniul organizării serviciilor psihosociologice;
 • elaborarea unui cod deontologic.
 • activități destinate tinerilor cu scopul dezvoltării armonioase a lor din punct de vedere psiho – soclial;
 • acordarea de asistenţă psihologică şi sociologică destinate ocupării forței de muncă prin:
 • activități de educație, formală sau nonformală pentru toate categoriile de beneficiari ( de la decidenți și personalul instituțiilor publice până la persoanele aparținând grupurilor defavorizate;
 • seminarii – atelier, grupe de lucru, reuniuni de consens şi alte acţiuni cu caracter profesional – ştiinţific, interne şi internaţionale, precum şi realizarea de proiecte de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul psihosociologiei şi managementul serviciilor psihologice şi sociologice pentru beneficiarii din ţară şi străinătate;
 • activități economice pe bazate pe principiile economiei sociale cu scopul de a facilita integrarea persoanelor defavorizate și de a asigura finanțarea activităților APSG.

Domeniile de activitate ale APSG sunt:

 • Administrație publică
 • Tineret
 • Educație / formare continuă
 • Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC)
 • Dezvoltare comunitară
 • Ocuparea forței de muncă
 • Social (incluziune socială)
 • Economie socială

Principalele forme de activitate ale APSG sunt:

a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

c) instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii;

d) mediere muncii, inclusiv electronica;

Beneficiarii noștri:

 • Indivizii (persoane active din comunități recunoscute și confirmate ca lideri de către comunitate) și organizații comunitare, în special cele adresate persoanelor dezavantajate;
 • Membrii ai ONG-urilor – reprezenanți și profesioniști interesați de dezvoltarea serviciilor psiho – sociologice și implementare de programe sau proiecte.