Acasa > consiliere-in-antreprenoriat > despre-proiect-sa

Despre proiect

Descriere proiect Start Antreprenoriat!

Proiectul POCU/82/3/7/103896 “Start Antreprenoriat” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat de Fundația Orizont în calitate de beneficiar și în parteneriat cu Asociația Psihologilor Gorjeni și Fundația Centrul Român pentru Întreprinderii Mici și Mijlocii – CRIMM.

INSCRIE-TE ACUM!

Obiectivul general al proiectului Start Antreprenoriat ! – Dezvoltarea antreprenoriatului și creșterea ocupării în județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Mehedinți, prin aplicarea unui pachet de măsuri – educație antreprenorială, asistență personalizată și mentorat asupra grupului țintă din proiect care va putea materializa propriile idei de afaceri în acțiuni concrete, va crea locuri de muncă durabile și de calitate și susține pe termen lung inițiativele de afaceri non-agricole în mediul urban din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Obiectivele specifice:

Obiectivul specific 1 – Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 326 de persoane (170 șomeri și persoane inactive și 156 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creșterii de noi locuri de muncă) din județele Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți prin participarea acestora la un program de formare profesională/perfecționare “Competențe antreprenoriale” și ”Inovare socială”, ca parte a unei scheme de antreprenoriat aplicată grupului țintă în scopul finanțării unor idei de afaceri inovative, sprijinirii mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia și creării de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific 2 – Stimularea antreprenoriatului, a inovației și dezvoltării durabile prin înființarea a 36 de microîntreprinderi cu profil non agricol în mediul urban și generarea a minim 72 de locuri de muncă în cele cinci județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia (minim 2 microîntreprinderi/județ).

Obiectivul specific 3 – Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 326 de persoane (170 șomeri și persoane inactive și 156 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creșterii de noi locuri de muncă) din județele Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți prin participarea acestora la un program de formare profesională/perfecționare “Competențe antreprenoriale” și ”Inovare socială”, ca parte a unei scheme de antreprenoriat aplicată grupului țintă în scopul finanțării unor idei de afaceri inovative, sprijinirii mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia și creării de noi locuri de muncă.

Activități proiect Start Antreprenoriat !

A.1. Formare antreprenoriala (Etapa I)

A.1.1. Informarea potențialului grup țintă cu privire la programul de formare antreprenorială pentru identificare și înscriere (L1-4)

A.1.2. Selecția Grupului Țintă (L2-5)

A.1.3. Formare profesionala ”Competente antreprenoriale”

A.1.4. Organizare si lansare a concursului

A.1.5. Efectuarea de stagii de practică

A.2. Implementarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului (Etapa II) (L13-L28)

A.2.1. Furnizarea de servicii personalizate de consiliere și mentorat pentru 36 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate (L13-L28)

A.2.2. Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor nou înființate (L13-L16)

A.2.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor nou înființate (L15-L28)

A.2.4. Acordarea primei tranșe a ajutorului de minimis (L15-L18)

A.2.5. Acordarea ultimei tranșe a ajutorului de minimis (L25-L28)

A.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate a firmelor (L28-L33)

A.4. Managementul proiectului (L1-L33)

A.5. Promovarea proiectului (L1-33)

A.5.1. Conferința de lansare (L1)

A.5.2. Conferința de lansare a IMM (L18)

A.5.3. Conferința de închidere (L33)

Rezultate previzionate

A.1. Formare antreprenoriala (Etapa I)

A.1.1. Informarea potențialului grup țintă cu privire la programul de formare antreprenorială pentru identificare și înscriere (L1-4):

 • 10 seminarii de informare (2/județ Dolj, Olt, Mehedinți, Vâlcea, Gorj) unul în mediul rural și unul în mediul urban cu minim 50 persoane/eveniment.

A.1.2. Selecția Grupului Țintă (L2-5):

 • 326 persoane GT selectate, atât din mediul rural cât și urban din care:
 • 170 șomeri și persoane inactive;
 • 156 persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

A.1.3. Formare profesionala ”Competente antreprenoriale”:

 • 326 planuri de afaceri elaborate în cadrul cursurilor de educație antreprenorială;
 • 1 program de formare/perfecționare Competențe antreprenoriale implementat (72 de ore: 20 h pregătire teoretică și 52 h activități practice) care abordează inclusiv teme care pun în dezbatere inovarea socială, nediscriminarea și acceptarea diversității, dezvoltarea durabilă;
 • 326 cursanți, membri ai grupului țintă; cel puțin 310 persoane certificate/atestate de competențe recunoscute pe piața muncii eliberate în urma procesului de evaluare;
 • 326 kit-uri de trening.

A.1.4. Organizare și lansare a concursului:

 • 1 comisie de jurizare formată din 5 persoane: 3 reprezentanți ai mediului de afaceri/patronatelor din regiunea Sud-Vest Oltenia și 2 reprezentanți ai unei facultăți de specialitate;
 • 1 Metodologie a concursului regional de PA aprobată de către Autoritatea de Management
 • 1 Concurs regional de Planuri de afaceri inovative organizat și derulat;
 • 1 proces de jurizare/evaluare/notare și selecție planuri de afaceri realizat;
 • 36 de PA selectate în vederea finanțării în cadrul proiectului (cel puțin 2/județ și 5 PA rezerve) în ordinea descrescătoare a punctajului;
 • 1 eveniment / festivitate de premiere; minim 90 persoane GT care primesc diplome de participare.

A.1.5. Efectuarea de stagii de practică:

 • 36 persoane GT care au participat la stagiul de practică (40 de ore de pregătire practică).

A.2. Implementarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului (Etapa II) (L13-L28)

A.2.1. Furnizarea de servicii personalizate de consiliere și mentorat pentru 36 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate (L13-L28):

 • 3 workshop-uri cu titlul “Principalii pași pentru Start în Antreprenoriat”;
 • Minim 36 sesiuni de consiliere face ­to­ face care au ca scop completarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite de aceștia în cadrul formării și a stagiilor de practică;
 • 1 reuniune de lucru cu cele 36 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate, la sediul Fundației Orizont; ateliere de lucru cu acționarii/administratorii firmelor nou înființate;
 • 1 masă rotundă cu tema “Implicarea activă a antreprenorilor în comunitatea locală”;
 • 1 Studiu «Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia» care va prezenta exemple de bune practici de transpunere în practică a conceptelor de dezvoltare durabilă, inovare socială, economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon etc.

A.2.2. Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor nou înființate (L13-L16):

 • 36 de afaceri nou înființate/certificate CUI;
 • 36 Contracte de subvenție (Maxim 40000 euro/IMM nou înființat).

A.2.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor nou înființate (L15-L28):

 • 36 firme funcționale;
 • 1 masă rotundă cu tema “Implicarea activă a antreprenorilor în comunitatea locală”;
 • Vizite de monitorizare a /IMM: Ateliere de lucru cu managerii/ acționarii întreprinderilor nou înființate;
 • Minim 72 persoane angajate (minim 2 persoane/firmă).

A.2.4. Acordarea primei tranșe a ajutorului de minimis (L15-L18):

 • 36 dosare/tranșe ajutor de minimis de 75% din valoarea bugetului PA (Maxim 30.000 Euro).

A.2.5. Acordarea ultimei tranșe a ajutorului de minimis (L25-L28):

 • 36 dosare/tranșe finală ajutor de minimis (dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II a, venituri reprezentând minimum 9000 euro din valoarea tranșei inițiale).

A.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate a firmelor (L28-L33):

 • 36 planuri de măsuri pentru susținerea pe piața a afacerilor nou înființate;
 • Minim 72 locuri de muncă stabile menținute încă cel puțin 6 luni după acordarea ajutorului de minimis.

A.5. Promovarea proiectului (L1-33)

A.5.1. Conferința de lansare (L1):

 • 1 conferință lansare proiect;
 • Minim 40 de participanți/conferință, informații cu privire la proiect, obiective, schema de antreprenoriat și rezultatele acesteia;
 • Un website proiect creat: start.fundatiaorizont.ro;
 • Un cont pe o rețea de socializare: Start Antreprenoriat;
 • 1 newsletter trimestrial.

A.5.2. Conferința de lansare a IMM (L18):

 • 1 conferință de lansare IMM;
 • 1 comunicat/anunț presă;
 • Minim 40 de participanți/conferință reprezentanți mass-media și mediul de afaceri;
 • Materiale informative (100 CD-uri).

A.5.3. Conferința de închidere (L33):

 • 1 conferință de închidere/ diseminare;
 • Minim 40 de participanți/conferință, actori de pe piața forței de muncă și business;
 • Minim 5 întreprinderi din cele nou înființate, cu cifra de afaceri în creștere, își vor prezenta afacerea ca exemple de bune practici ca urmare a accesării ajutorului de minimis;
 • Materiale informaționale (50 CD-uri, 50 broșuri);
 • 1 comunicat/anunț presă.

Data de începere a proiectului este de 08.01.2018.

Perioada de implementare a proiectului Start Antreprenoriat ! : 08.01.2018 – 07.10.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 9.645. 234,62 Lei din care contribuția UE este de 8.198.449,43 Lei iar contribuția națională este de 1.446.785,19 lei.