Psihologia transporturilor

ISTORICUL DE ZVOLTARII RETELEI DE PSIHOLOGIE DIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PROF. UNIV. DR. BLAJ CONSTANTIN DORU

Psihologia transporturilor Unul din factorii importanti implicati în acest angrenaj complex al sigurantei circulatiei îl constituie omul.

De aceea problema orientarii si selectiei profesionale în acest domeniu are o importanta deosebita , asigurându-se împletirea posibilitatilor , intereselor , preferintelor individuale cu cele ale societatii .

Problema transporturilor , a fost din toate timpurile si este un fenomen complex , de mare amploare si de lunga perspectiva , legata nemijlocit de dezvoltarea si modernizarea tehnica si tehnologica precum si de întreaga evolutie a societatii .

În domeniul transporturilor exista o experienta îndelungata privind orientarea si selectia profesionala a personalului care concura la siguranta circulatiei .

Cunoscut fiind faptul ca , nereusita pe plan profesional reprezinta atât o pierdere financiara cât si o pierdere morala pentru individ , selectia si repartizarea pe baze stiintifice a personalului din transporturi , prin examen psihologic de specialitate , urmareste sa înlocuiasca selectia empirica sau naturala determinata de reusita sau esecul profesional .

Înca din anul 1934 , pe baza “Legii pentru statutul personalului C.F.” , au început primele testari psihotehnice , iar în anul 1936 a luat fiinta Serviciul Psihotehnic C.F. , examenul psihotehnic de selectie efectuându-se initial pentru acari si ulterior pentru impegati de miscare , mecanici de locomotiva si alte functii .

Modul de organizare si functionare a primelor unitati psihotehnice avea drept model laboratorul psihotehnic al cailor ferate franceze , condus de psihologul I. M. Lalhy. Initial acest serviciu testa inteligenta si aptitudinile speciale ale personalului din ramurile tractiune si miscare , examenul desfasurându-se în paralel cu examenul medical .

Începând cu anul 1938 numarul specialistilor angajati în aceasta activitate a crescut considerabil. În acelasi an a aparut o lucrare semnata de dr. Fillitti Anton si dr. Draganescu Constantin , în care sunt descrise pe larg metodele de examinare si rezultatele obtinute în selectia profesionala a acarilor , aratându-se utilitatea examenului psihotehnic . Paralel cu testarea personalului din siguranta circulatiei a început si elaborarea profesiogramelor functiilor respective.

Modul de evaluare si apreciere a rezultatelor obtinute era limitat , vizând numai aspectul cantitativ , analitic al randamentului subiectului , fara a fi interpretate din perspectiva complexa a personalitatii , sub multiplele sale aspecte .

În urma dezvoltarilor economice petrecute în tara noastra , începând cu deceniul IV al secolului trecut , a început o noua orientare în activitatea serviciului psihotehnic , acesta fiind condus si deservit în exclusivitate de personal de specialitate .

S-a pus astfel accentul , nu atât pe examenul psihotehnic în vederea selectiei si orientarii profesionale a personalului C.F., cât pe participarea specialistilor la rezolvarea unor probleme legate de învatamânt , pentru formarea cadrelor rationalizarea muncii , formarea deprinderilor în scoli , profilaxia actiunilor gresite etc. .

În anul 1952 Laboratorul Central de examinari psihologice C.F. si-a reluat activitatea dupa o întrerupere de aproape doi ani . De data aceasta Comisia Centrala de Psihologie a M.T.Tc. era formata prin organigrama Directiei Medicale a Ministerului , ea având în componenta si un medic specialist neurolog respectv dr. Martin Elena .

De data aceasta , în cadrul Comisiei Centrale de examinari psihologice , functionau doua sectii : sectia de cercetare , functionând pentru pima data în reteaua de psihologie a transpoturilor si sectia de examinare psihologica .

Din 1954 s-au înfiintat sase laboratoare regionale pe lânga Policlinicile C.F. din Bucuresti , Brasov , Cluj , Craiova , Iasi si Timisoara .

Toata aceasta activitate s-a realizat sub conducerea Dr. Psiholog Mircea Bolos , inspector al Directiei Medicale din Ministerul Transportului , care era si Presedintele Comisiei Centrale de examinare psihologica a Ministerului Transportului .

Tot sub conducerea Dr. Psih. Mircea Bolos din anul 1956 s-a introdus obligativitatea examenului psihologic pentru toate functiile feroviare care concura la siguranta circulatiei . În aceeasi perioada s-au studiat locurile de munca , s-au întocmit monografii profesionale , s-au experimentat aparate si teste noi .

Astfel s-a depasit etapa examenului psihotehnic, limitat la înregistrarea valorilor cantitative , trecându-se la examinari psihologice complexe bazate pe o metodologie stiintifica.S-a amplificat activitatea de cercetare stiintifica pe probleme specifice din transpoturi , s-au introdus noi teste si aparate psihologice validate , s-au realizat probe specifice de lucru pentru examinarea personalului din ramurile de tractiune si miscare .

Concomitent cu dezvoltarea retelei feroviare , cu aparitia unor noi linii si dublarea celor existente , Ministerul Transporturilor a hotarât o reâmpartire a regioinalei C. F. , respectiv înfiintarea de noi Policlinici regionale la Galati , Deva , Constanta si ulterior a unor Policlinici teritoriale la Oradea si Tg-Mures , pe lânga care s-au înfiintat si Laboratoare Psihologice C.F. cu câte 4 – 8 psihologi în fiecare laborator .

Dezvoltarea transporturilor rutiere corelata cu rezultatele pozitive obtinute de psihologii din reteaua feroviara , cu aportul substantial adus de acestia în rezolvarea problemelor de specialitate , au facut ca Directia Medicala , prin inspectorul psiholog dr. Mircea Bolos sa dispuna înfiintarea unei sectii aoto pentru selectia psihologica a soferilor .

Astfel , în anul 1963 , pe lânga Laboratorul Central de examinari psihologice al Directiei Medicale din M.T.Tc. , a luat fiinta , la Bucuresti , primul Laborator de Examinari Psihologice Auto compus din patru psihologi : Blaj Constantin Doru – sef laborator ; Ajitaritei Sînziana ; Ganea Constanta si Ignat Margareta .

În anul 1966 , prin Ordinul M.T.Tc. nr. 248 , acest laborator a fost preluat de catre Centrala de Transporturi Auto ( C.T.A. ) care dispune înfiintarea altor 5 laboratoare psihologice cu specific auto pe lânga marile întreprinderi de transport auto din : Iasi , Cluj , Brasov ,Timisoara si Craiova , toate sub conducerea psihologului Blaj Constantin Doru .

Initial laboratoarele au functionat cu un numar restrâns de psihologi examinatori , sub conducerea Laboratorului Central de examinari psihologice auto – Bucuresti , pe lânga care a fost înfiintata si Comisia Superioara de examinari psihologice auto .

În aceasta perioada sarcinile specialistilor au constat în principal în definitivarea unei metodologii unice de examinare , stabilirea standardului de probe diferentiat – pe functii , fixarea avizelor de utilizare în munca – cu caracter consultativ . În acelasi timp s-au luat masuri pentru dotarea laboratoarelor cu aparatura de specialitate si spatiul corespunzator .

Din 1968 , s-a înfiintat , la Institutul de Cercetari Cai Ferate al Ministerului Transportului din Bucuresti , un Laborator Medico – Psihologic , sectia medicala fiind condusa de Dr. Tomescu Constantin iar cea de psihologie de Dr. Mircea Bolos .

Tot din 1968 , prin ordinul M.T.Tc. nr. 487 , examenul psihologic pentru conducatorii auto a capatat caracter obligatoriu , iar repartizarea în functii , pe tip de autovehicul , a fost efectuata pe baza unei riguroase selectii psihologice .

În anul 1970 s-a înfiintat Laboratorul Factor Uman si de Ergonomie în cadrul Institutului de Cercetari al M.T.Tc. , laborator care avea în componenta un numar de sase psihologi , printre care si Dr. Tanacli Adrian , actualul consilier din Directia Medicala a Ministerului Transportului Constructiilor si Turismului . Acesti psihologi au contribuit ulterior , prin temele lor de cercetare , la fundamentarea înfiintarii laboratoarelor de psihologie auto pe

lânga toate Intreprinderile Judetene de Transporturi Locale din toata tara . De exemplu , Laboratorul de Psihologie Auto al I.J.T.L. Gorj , a fost înfiintat în baza unei teme de cercetare realizata de Dr. Tanacli Adrian .

Reteaua laboratoarelor de psihologie din transporturi s-a extins continu prin înfiintarea de noi centre de examinare si prin sporirea numarului de psihologi .

Prin Ordinul M.T.Tc. nr. 73/1973 , verificarea personalului din transporturi se efectueaza prin conjugarea avizelor medicale cu cele psihologice . Ca urmare , în anul 1975, laboratoarele auto de examinare psihologica au fost preluate de catre Directiile Sanitare Regionale C.F. , reglementându-se modul de organizare si functionare a acestora dupa norme unice în tara . Directia de Organizare si Control din M.T.Tc. a preluat directa organizare a sectorului de psihologie , înfiintând un aparat de control pe linie de specialitate , format din psihologi inspectori pe lânga fiecare Directie Regionala C. F. dupa cum urmeaza :

• Bica Corina - Constanta ;

• Buduruta Ion - Galati ;

• Dadîrlat Ioana - Bucuresti ;

• Lungu Gheorghe - Iasi ;

• Mihai Constantin - Craiova ;

• Petrea Mircea - Timisoara ;

• Serb Maria - Brasov ;

• Suciu Marcel care a decedat la o vârsta foarte tânara - Cluj .

Toti acesti inspectori regionali ai Directiilor Sanitare din M.T.Tc. erau coordonati de inspectorul general Dr. Psih. Constantin Doru Blaj din Directia Medicala a M.T.Tc. .

În aceasta perioada Ministerul Transporturilor dispunea de o retea de psihologie formata din 24 de laboratoare din care : 12 cu profil auto , 11 cu specific feroviar si unul de psihologie navala .

Activitatea curenta de examinare era ierarhizata pe trei nivele ; teritorial , regional si central fiind deservita de 220 de specialisti cu pregatire superioara . Laboratoarele psihologice asigurau asistenta tuturor functiilor care concura la siguranta circulatiei precum si selectia candidatilor scolarizati prin unitatile M.T.Tc. .

De asemenea , s-a luat în considerare faptul ca , în reteaua generala a transporturilor , o pondere deosebita revenea autoturismelor proprietate personala , largindu-se considerabil aria de cuprindere a activitatii de conducere , cuprinzând un numar mare de persoane de ambele sexe si de vârste si profesii diferite .

Marirea numarului de artere de circulatie si cresterea frecventei autovehiculelor în unitate de timp , la care s-a adaugat diversitatea tipurilor de masini si a traseelor de deplasare , au ridicat serioase probleme pe linia pregatirii si selectiei soferilor amatori , factori direct implicati în siguranta rutiera . În acest context s-a evidentiat cu deosebita pregnanta necesitatea cercetarilor psihologice si a includerii principiilor si criteriilor de ordin psihologic si psihofiziologic în selectia soferilor amatori . Ca urmare a acestei cerinte , din anul 1977 , Laboratoarele de psihologie ale M.T.Tc. , la solicitarea Inspectoratului General de Politie trec la selectia psihologica a soferilor amatori . Dispunînd de o bogata experienta , de o metodologie proprie , verificata în practica , de aparatura adecvata , psihologii din M.T.Tc. au realizat , în perioada 1977 – 1979 ,examinarea unui numar de aproximativ 200.000 de candidati în vederea selectiei pentru scolile de soferi amatori si aproximativ 10.000 de expertize psihologice , în laborator, a candidatilor respinsi de mai multe ori la examenul de conducere sau conducatori auto amatori si profesionisti cu grave abateri de la regulile de circulatie .

M.T.Tc. dispunea la acea vreme de o retea de psihologie care functiona pe baza unei metodologii stiintifice de lucru , adaptata specificului activitatii de transporturi , examenul psihologic dobândind astfel un caracter prospectiv , trecând de la simpla diagnoza a aptitudinilor , la elaborarea din punct de vedere sistematic a individului ca personalitate , entitate dinamica în continua adaptare .

În timp ce M.T.Tc. dispunea obligativitatea examenului psihologic pentru soferii amatori , pe plan national regimul comunist a dispus , în anul 1977 , închiderea Facultatii de Psihologie , pentru motivul ca psihologii aveau o prea mare preocupare pentru selectia si orientarea cadrelor de conducere .

Laboratoarele M.T.Tc. aveau o dotare corespunzatoare , cu aparatura de conceptie româneasca , cu valoare diagnostica ridicata, ca de exemplu : Proba speciala sau RCAD2 ; Proba de circulatie si A. M. îmbunatatit , aparate brevetate de Dr. Psih. Constantin Doru Blaj si care au constituit probele de baza în examinarea si avizarea soferilor pe o perioada de peste 30 de ani , acestea fiind utilizate pâna acum câtiva ani la nivelul tuturor laboratoarelor de psihologie din tara .

Având în vedere ca anual se alocau sume considerabile de bani , în lei si valuta , pentru dezvoltarea si modernizarea bazei materiale , laboratoarele erau dotate si cu aparatura de import , fiind pastrate legaturile cu firmele producatoare din strainatate , în vederea achizitionarii celei mai noi aparaturi specifice sau cu posibilitati de adaptare la particularitatile din transporturi .

Rezultatele activitatii de examinare , permanenta preocupare pentru îmbogatirea cunostintelor de specialitate , prin cursuri de specializare organizate de Facultatea de Psihologie a Universitatii Bucuresti cu scotere din productie , cercuri stiintifice , lucrari de doctorat , s-au concretizat în materiale , lucrari oiginale sau recenzii care apareau reunite în caiete documentare semestriale . Unele lucrari au fost prezentate în cadrul întâlnirilor stiintifice din tara si din strainatate (Simpozioane , Conferinte si Congrese Nationale si Intrenationale ) , precum si publicate în reviste de specialitate din tara si strainatate .

Conducerea M.T.Tc. a investit o importanta suma de bani , în valuta, pentru participarea psihologilor din transporturi la diferite Congrese de Psihologie desfasurate în diverse tari precum : S.U.A. ; Anglia ; Franta ; Germania ; Japonia ; Olanda ; Italia ; Elvetia ; Suedia ; Belgia ; Ungaria ; Polonia s.a. . Aceste Conferinte au oferit psihologilor din transporturi posibilitati de documentare si schimb de experienta , fapt care a dus la îmbunatatirea activitatii psihologilor din transporturi si a favorizat legaturile profesionale cu specialistii în psihologie din majoritatea tarilor dezvoltate.

De asemenea ,nu se poate omite efortul material în valuta platit de catre Ministerul Transporturilor , pe o perioada de cca. 10 ani a cotizatiei membrilor romani titulari ai Asociatiei Internationale de Psihologie Aplicata de la Paris .

O mare însemnatate pentru dezvoltarea retelei de psihologie , pentru afirmarea si confirmarea calitatii activitatii , au avut-o întâlnirile stiintifice pe probleme de psihologie organizate de M.T.Tc. la nivel national :

• – Prima Conferinta Nationala a Psihologilor din transporturi organizata la Timisoara în anul 1969 ;

• – A II-a Conferinta a Psihologilor din Transporturi organizata la Suceava în anul 1976 .

• – A III-a Conferinta Nationala a Psihologilor din Transpoturi organizata la Baia – Mare în anul 1979 .

La toate aceste manifestari au participat , cu lucrari de specialitate , Profesori Universitari de la Facultatile de Psihologie din Bucuresti , Iasi , Cluj , Timisoara .

De remarcat este faptul ca , a II-a Conferinta de psihologie , l-a avut ca Presedinte de Onoare pe distinsul om de cultura si marele psiholog - Academician Vasile Pavelcu .

Dupa o activitate rodnica si în plina ascensiune a psihologiei transporturilor , pe plan national ,în anul 1981 , regimul comunist a dispus desfiintarea Institutului de psihologie al Academiei Române pentru motivul ca majoritatea psihologilor cercetatori de la acest Institut au frecventat cursurile Meditatiei Transcedentale , iar acestora li s-a desfacut contractul de munca ca fiind necorespunzatori profesional si au fost trimisi în productie ca muncitori necalificati .

Si de data aceasta Reteaua de Psihologie a M.T.Tc. a fost ocolita de acest curent al Meditatiei Transcedentale , pentru ca Inspectorul General Blaj Dr. Constantin Doru a refuzat ordinul Ministrului Transporturilor Cornel Burada , de aplicare a acestei metode la functiile importante din transporturi ( piloti , mecanici de locomotiva , impegati de miscare , soferi la transporturile internationale si la transporturile de persoane ), ordin dat conform protocolului încheiat de Ministerul Transporturilor si instructorul de Meditatie Transcedentala Nicolae Stoian care , desi era inginer electronist , fiind stabilit în strainatate era instuit de catre Universitatea de Meditatie Transcedentala din Geneva pentru aplicarea acestor metode în toate tarile de est ale Europei , inclusiv în România .Inspectorul General de specialitate din Ministerul Transporturilor a refuzat aplicarea Meditatiei Transcedentale în laboratoarele de examinare , pentru faptul ca nu se putea aplica colectiv si fara o cercetare în prealabil de catre Institutul de Cercetari al Ministerului Transporturilor prin Laboratorul de Factor Uman si de Ergonomie , acesta urmând sa preia aceasta activitate. La scurt timp dupa semnarea Protocolului , regimul comunist a dispus destituirea Ministrului Transporturilor Cornel Burada si trimiterea acestuia ca inginer în productie la Complexul C.F. Simeria , interzicându-i-se sa fie vizitat de catre toti fostii colegi sau subalterni pentru o perioada îndelungata . În aceste conditii , Laboratorul Factor Uman si Ergonomie din Institutul de Cercetari din M.T.Tc. nici nu a apucat sa experimenteze metoda în vederea pedarii acesteia laboratoarelor de psihologie pentru aplicare . Nu se poate încheia acest scurt istoric fara a preciza ca , în decursul anilor , în laboratoarele de psihologie ale M.T.Tc. au fost psihologi examinatori la C.F.R. sau auto specialisti care , s-au instruit ca psihologi examinatori în laboratoarele M.T.Tc. , iar dupa aceea au devenit Cadre Universitare , oameni de cultura si distinsi psihologi Universitari din România precum :

• – Prof. Univ. Dr. Neculau Adrian de la Iasi care si-a început activitatea ca psiholog examinator la Laboratorul de psihologie C.F.R. – Iasi , iar dupa aceea a fost numit sef de Laborator Auto la Iasi ;

• – Prof. Univ. Dr. Prelici Viorel de la Timisoara , care si-a început activitatea de psiholog la C.F.R. –Timisoara si a fost numit sef al Laboratorului de Psihologie Auto – Timisoara ;

• – Prof. Univ. Dr. Craciunescu Romulus , care a fost primul sef de laborator de psihologie auto din Craiova ;

• – Prof. Univ Dr Hohn Mihai de la Timi s oara care a fost psiholog examinator , iar dupa aceea sef de laborator la I.J.T.L. – Arad ;

– Prof. Univ. Dr. Mihai Golu ( în timpuri mai grele ale vietii sale ) a fost psiholog la Laboratorul de Psihologie Auto – Ploiesti si dupa aceea la laboratorul de Psihologie C.F. al Policlinicii Gara de Nord din Bucuresti .

În prezent activitatea laboratoarelor de psihologie auto s-a schimbat foarte mult comparativ cu ceea ce avea M.T.Tc. înainte de 1990.

Actual sunt autorizati , de catre Comisia Centrala de Siguranta Circulatiei din M.T.C.T. , aproape 600 de psihologi examinatori în domeniul auto , care îsi desfasoara activitatea în peste 200 de S.C. si P.F. supravegheate si controlate de Dr. Tanacle Adrian si pasiholog Dogaru Remus , consilieri ai Directiei Medicale a M.T.C.T. , precum si de psihologii principali Trascaian Steluta si Cincu Mihaela în calitate de membrii ai Comisiei Centrale de Siguuranta Circulatiei . Se observa ca numarul psihologilor din transporturi este mult prea mare comparativ cu numarul celor care au atibutii de îndrumare si control .

Organizarea celei de-a IV-a Conferinte Nationale a Psihologilor din Transporturi cît si înfiintarea Asociatiei Psihologilor din Transporturi au ca scop principal sprijinirea muncii de îndrumare si control a tuturor psihologilor din transporturi precum si sprijinirea instruirii profesionale si deontologice a acestora .