Acasa > portal > metodologie-concurs-planuri-de-afaceri-ASPER

Metodologie concurs planuri de afaceri

Metodologie orgaizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului ASPER

Metodologie organizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) ID - 128242

Participanții se vor înscrie la concursul regional de Planuri de afaceri în urma depunerii unui formular de înscriere, care va putea fi ridicat de la sediul Asociatiei Psihologilor Gorjeni sau descărcat de pe site-ul proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER), Contract: POCU/449/4/16/128242.

În urma organizării cursurilor de formare antreprenorială și a diseminarii informațiilor asupra organizării concursului de selecție a planurilor de afaceri, participanții interesați vor putea transmite propunerile lor de planuri de afaceri in format fizic si electronic într-un colet sigilat, prin poștă recomandat, curier, la sediul Asociatiei Psihologilor Gorjeni cu sediul in Asociatia Psihologilor Gorjeni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, et. 1, jud. Gorj, cod postal 210132. (Persoana de contact Piscupu Dobrescu Sorin 0722.326.325). Pe plicul sigilat se va menționa numele proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER).

Eventualele întrebări privind metodologia de organizare a concursului si întocmrea planului de afaceri se vor transmite pe adresa de mail contact@apsg.ro până la data de 30 iunie 2020 ora 16. Răspunsurile se vor transmite in termen de 24 de ore de la înregistrarea întrebării si se vor afisa pe site-ul www.apsg.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Psihologi/.

Participanții interesați vor putea depune un singur plan de afaceri în cadrul acestui concurs. In cazul in care se va consta ca un participant a depus mai mult de un plan de afaceri acesta va fi descalificat, indiferent de administratorul avut in vedere.

Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 02 iunie 2020, data de la care se vor putea depune propunerile de planuri de afaceri atat in format fizic sau prin posta/curierat cu confirmare de primire la sediul proiectului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, et. 1, jud. Gorj, cod postal 210132, pana in data de 10 iulie 2020 ora 18.

Toate planurile de afaceri vor primi un numar de inregistrare.

Termenul limită până la care se pot transmite și înregistra propunerile de planuri de afaceri, împreună cu formularele care le însoțesc conform prezentei metodologii, este data de 10 iulie 2020, ora 18:00.

Formularele de participare la concurs, precum și grilele de evaluare sunt disponibile pe paginile de internet ale proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) www.apseg.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Psihologi/ .

Participarea la procedura de selecție presupune completarea (unde este cazul) și transmiterea următoarelor documente care fac parte din dosarul de candidatură conform medologiei.

Potentialii beneficiari pot solicita transmiterea in format editabil a turutor formularelor la adresa de e-mail contract@apsg.ro

Rezultate evaluare finala Gorj-Valcea.pdf

Rezultate evaluare finala Dolj-Mehedinti .pdf

Rezultate evaluare finala Arges-Dambovita.pdf

Rezultate evaluare Gorj-Valcea

Rezultate evaluare Dolj-Mehedinti

Rezultate evaluare Arges-Dambovita

Rezultate faza 1 Plan de afaceri

Raspunsri la intrebari

Erata 4 - 01.07.2020

Erata 3 - 30.06.2020

Lista intrebari Solidar 24.06.2020

ERATA 2 - 23.06.2020

ERATA - 02/06/2020

ANEXE:

Opis plan afaceri

Scrisoare depunere plan de afaceri

Anexa 1 - Plan afaceri - ERATA

Anexa 2 - Buget afaceri

Anexa 2 - Buget plan de finantare

Anexa 2 - Buget prognoza cheltuieli

Anexa 2 - Buget prognoza venituri

Anexa 3 - Grila de evaluare Faza A - ERATA 3

Anexa 4 - Grila faza B - ERATA

Anexa 5 - Declaratie evitare dublei finantari

Anexa 6 - Declaratie conflict

Anexa 7 - Declaratie angajament

Anexa 8 - Declaratie de eligibilitate ajutor minimis

Anexa 9 - Formular inregistrare grup tinta

Anexa 10 - Acord inscriere in GT

Anexa 10.1 - Declaratie ETNIE ROMA

Anexa 11 - Declaratie prelucrare date

Anexa 12 - Formular contestatie

Anexa 13 - Declaratie conflict comisie

Anexa 14 - Contract de subventie_4.16_22.08.2018 juridic erata 2

Anexa 15 Cerere inscriere concurs

Metodologie concurs planuri de afaceri - ERATA 4