Acasa > portal > metodologie-concurs-planuri-de-afaceri-proiect

Metodologie concurs planuri de afaceri proiect

Sprijinirea Talentelor in Afaceri si Reinventarea Tinerilor (START)

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Organizat în cadrul proiectului

"Sprijinirea Talentelor in Afaceri si Reinventarea Tinerilor (START) "

Cod SMIS 2014+: 149105

Participanții se vor înscrie la concursul regional de Planuri de afaceri în urma depunerii unui cereri de înscriere (Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de afaceri – Formularul nr. 1), care poate fi descarcata impreuna cu toate documentele ce formeaza Dosarul Planului de Afaceri de pe paginile de internet: www.apsg.ro (https://apsg.ro/); www.paidea.ro (https://paidea.ro/); https://www.facebook.com/Funda%C8%9Bia-Orizont-104218975413124 ; www.agoracraiova.ro (http://agoracraiova.ro/wp/) sau poate fi ridicat, impreuna cu celalalte documente, de la sediul oricaruia dintre cei 4 (patru) administratori ai schemei de minimis, respective ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR GORJENI, PAIDEA S.R.L, FUNDATIA ORIZONT, ASOCIATIA AGORA 2013.

În urma diseminarii informațiilor asupra organizării concursului, participantii interesați vor putea transmite/depune, in perioada 10.03.2022 - 25.03.2022, Dosarul Planului de Afaceri in format fizic (pe suport de hârtie) într-un colet/plic sigilat, prin posta recomandat, curier sau pot sa depuna personal coletul/plicul sigilat la sediul oricaruia dintre cei 4 (patru) administratori ai schemei de minimis, dupa cum urmeaza:

  • ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR GORJENI: str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, et. 1, Mun. Tg-Jiu, Jud. Gorj, cod postal 210132, program orar de depunere: 11:00 -15:00. In data de 25.03.2022 in intervalul orar 11:00 - 20:00.
  • PAIDEA S.R.L: B.dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Cam.6, Mun. Târgu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210106, program orar de depunere: 08:30-17:00. In data de 25.03.2022 in intervalul orar 08:30 - 20:00.
  • FUNDATIA ORIZONT: str. Unirii nr. 26, etajul 1, Mun. Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200409, program orar de depunere: 10:00-15:00. In data de 25.03.2022 in intervalul orar 10:00 - 20:00.
  • ASOCIATIA AGORA 2013: Bulevardul Carol I, nr. 58, Mun. Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200061, program orar de depunere: 11:00 – 17:00; In data de 25.03.2022 in intervalul orar 11:00 - 20:00.

Expeditorul / Participantul va insera pe plic/colet sintagma: ”PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI - START”

Eventualele întrebari privind Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri se vor transmite pe adresa de e-mail contact@apsg.eu pâna la data limita de depunere a dosarului de concurs, 10.03.2022.

Raspunsurile se vor transmite in termen de 24 de ore de la înregistrarea întrebarii si se vor afisa pe site-ul www.apsg.ro (https://apsg.ro/) si/sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Psihologi/ .

Participanții interesați vor putea depune un singur plan de afaceri în cadrul acestui concurs. In cazul in care se va consta ca un participant a depus mai mult de un plan de afaceri acesta va fi descalificat, indiferent de administratorul schemei de minimis avut in vedere.

Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 10 martie 2022, data de la care se vor putea depune propunerile de planuri de afaceri (Dosarul Planului de Afaceri) in format fizic sau prin posta/curierat cu confirmare de primire la sediile oricarui administrator al schemei de minimis (conform programului mentionat anteriror), pana in data de 25 martie 2022 ora 20:00.

Toate planurile de afaceri vor primi un numar unic de inregistrare. Numarul unic de înregistrare va fi folosit pentru toata corespondenta (inclusiv la afisarea rezultatelor selectiilor/contestatiilor/rezultatele finale) legata in cadul Concursul de Planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului in cadrul proiectului "Sprijinirea Talentelor in Afaceri si Reinventarea Tinerilor (START)" Cod SMIS 2014+:149105 pâna la momentul semnarii contractului de subventie (daca e cazul). Participantii care transmit Dosarul Planului de Afaceri prin corespondenta (posta/curier) vor primi mesaj de confirmare a înregistrarii si numarul unic de înregistrare a dosarului la adresa de posta electronica declarata.

Termenul limită până la care se pot transmite și înregistra propunerile de planuri de afaceri, împreună cu formularele care le însoțesc conform prezentei metodologii, este data de 25 martie 2022, ora 20:00.

Documentele ce constituie Dosarul Planului de Afaceri sunt disponibile pe paginile de internet si facebook ale proiectului "Sprijinirea Talentelor in Afaceri si Reinventarea Tinerilor (START)" Cod SMIS 2014+:149105:

www.apsg.ro (https://apsg.ro/); https://www.facebook.com/Psihologi/;

www.paidea.ro (https://paidea.ro/);

https://www.facebook.com/Fundatia-Orizont;

www.agoracraiova.ro (http://agoracraiova.ro/wp/).

Participarea la procedura de selecție presupune completarea și transmiterea următoarelor documente care fac parte din Dosarul Planului de Afaceri conform medologiei anexate: Anexa nr. 1 - Planul de afaceri; Anexa nr. 1.1 - Instructiuni de completare; Anexa nr. 2 - Bugetul afacerii; Anexa nr. 3 - Sursa de finantare (Planificarea transelor); Formular nr. 1 - Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri; Formular nr. 2 - Declaratie de eligibilitate; Formular nr. 3 - Declaratie privind evitarea dublei finantari; Formular nr. 4 - Declarație pe proprie răspundere; Formular nr. 5 - Declaratie privind conflictul de interese; Formular nr. 6- Declaratie de sustenabilitate; Formularul nr. 7 - Prognoza veniturilor; Formularul nr. 8 - Prognoza cheltuielilor.

DESCARCA de aici:Metodologia de concurs