Testare, examinare, evaluare

Testarea psihologică este o tehnica specifică pe care o aplică psihologul pentru a culege informaţii despre un construct, o aptitudine sau o însuşire psihică. Termenul de testare psihologică este deci limitativ şi cu greu poate fi extins la rangul de serviciu psihologic.
Examinarea psihologică presupune a cerceta, a studia amănunţit ceva sau pe cineva, a pune pe cineva la o probă de verificare a aptitudinilor sau a cunoştinţelor. Pentru examinare este nevoie de un test şi de utilizarea lui, adică de o tehnică specifică – testarea psihologică.
Putem spune astfel că examinarea psihologică include şi testarea. Examinarea se realizează într-un context, este fie selectivă în raport cu desfăşurarea unei activităţi, fie predictibilă în raport cu manifestarea unui comportament, dar include doar măsurarea. Poate fi extinsă la rangul de serviciu, dar doar în scop constatativ.Evaluarea presupune a aprecia, a estima ceva, a vedea dacă corespunde.Noi am modelat puţin termenul pentru a nu ne întoarce al examinare, iar încărcătura conceptulală a evaluarii psihologice înglobează acum analiza contextului, examinarea
psihologică utilizând tehnici specifice printre care şi testele psihologice, raportarea rezultatelor la context şi sesizarea
diferenţelor. Rămânem tot la nivel constatativ, dar oferim informaţii valoroase despre ceea ce trebuie dezvoltat.
Astfel, evaluarea este nu doar mult mai complexă decât examinarea şi testarea, dar le şi include.
Ce urmează? Minimizarea diferenţelor, sprijin în dezvoltarea aptitudinilor, în modelarea atitudinilor, în gestionarea emoţiilor şi în adoptarea comportamentelor, adică consilierea contextuală.

Psih. princ. Alexandru Găianu

Sursa: